– Du må tørre å disrupte deg selv

May 29

Teknologien er tilgjengelig for alle. Det handler om å kunne lage en forretningsmodell rundt det å disrupte deg selv, fortalte Trond Riiber Knudsen under konferansen Oslo Business Forum 22. mars 2017.

More...

Den 4. industrielle revolusjonen

Knudsen forteller at samfunnet er bygget opp uten intelligens. Analyser av mange ulike industrier viser at flere av dagens løsningen kunne blitt løst mye enklere ved hjelp av teknologien som er tilgjengelig.

Det foreligger enorme muligheter for forretningsutvikling og ikke minst for bedre liv for mennesker. I løpet av et 10-års perspektiv er det spådd at halvparten av verdensøkonomien vil påvirkes av digital disrupsjon. Vi er nå på vei inn i den 4. industrielle revolusjonen, sier han.

Industri etter industri blir disrupted

Det som skjer nå er at industri etter industri blir disrupted. Selv om følgene er tydelige er evnen til å agere en mangelvare.

- Mange kunne forutse at avisbransjen ville bli digital, men de stoppet ikke å bygge fabrikker for å produsere papiravisene. Flere butikker i USA var bekymret fordi de fikk færre kunder inn til sine butikker, fordi Amazon tok flere og flere kunder. Det hadde da vært en trend i 15 år, men vi ser det ikke før det virkelig skjer, forteller investoren.

Nye, intelligente løsninger

Trond Riiber Knudsen mener også at ressursutnyttelsen vil påvirkes av den digitale transformasjonen. Et eksempel Knudsen trekker frem er at det investeres massivt i biler og produksjon av stål, men når bilene er ute på veien så sitter det i snitt kun 1,2 personer i hver bil.

- Den type ressursutnyttelse er helt forferdelig, sier investoren. Vi vet at i fremtiden vil utnyttelsen av denne investeringen bli mye høyere. Dette i form av nye og intelligente løsninger som samkjøringsmodellen til Über. Dagens biltrafikksystem er også meget dårlig utnyttet. Tar du et bilde av Los Angeles ovenfra midt i rush-trafikken er hele 88 prosent asfalt. Veisystemet er aldri fullt, men problemet er at systemet har null intelligens. Å lage flere veier er ikke løsningen, løsningen er intelligente systemer, sier Knudsen.

Du kan ikke sitte å vente

De store selskapene på Oslo Børs sitter med høykostmodeller og ser ikke at det kommer disruptive nye forretningsmodeller som hjelper kundene på enklere måte, kanskje rent digitalt. Disse nye modellene er i utgangspunktet lite attraktive for de store selskapene før de skyter fart. I det øyeblikket disse nye ideene kommer frem er det for sent å gjøre noe. Du kan ikke sitte og vente fordi du tror du kan kjøpe de. Eneste løsningen på dette er at du må tørre å disrupte deg selv.

Digitalisering i din bedrift

Som leder har du ansvaret for å følge med på det som skjer i industrien. Markedet er brutalt og du må forsvare de nye ideene og bringe inn nytt digitalt talent. Teknologien er tilgjengelig for alle og det handler derfor om å utnytte den og lage en forretningsmodell rundt den. Digitalisering i din bedrift er essensielt for å lykkes og du må tørre å satse på det nye, forteller Knudsen avslutningsvis.

Bli med på Oslo Business Forum 2. november. Vær rask – begrenset antall billetter. Registrer deg her.